"Mēs apkalposim Jūs tā, kā paši vēlētos būt apkalpoti!"